Yhdistämme ruumiinrakenteen ja luonteen

Kun tapaamme uuden ihmisen, ensivaikutelmamme hänestä syntyy osittain ruumiinrakenteen perusteella, todetaan Psychological Science -lehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa. Liitämme tietyn näköisiin ja muotoisiin ihmisiin tiedostamattamme tiettyjä stereotyyppisiä persoonallisuudenpiirteitä, ja se vaikuttaa suhtautumiseemme heihin.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että teemme ihmisestä monenlaisia päätelmiä hänen kasvojensa perusteella. Ruumiinrakenteen vaikutusta ei sen sijaan ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Se näyttäisi kuitenkin vaikuttavan käsityksiimme varsin kaavamaisesti.

Tutkimuksessa koehenkilöille näytettiin erilaisia vartalotyyppejä, joihin heidän tuli liittää sopivia sanoja sanalistalta. Listan sanat kuvasivat persoonallisuudenpiirteitä ns. big five -mallin pohjalta. Siinä piirteet jaotellaan pääosin positiivisiin ja negatiivisiin.

Koehenkilöt liittivät tukeviin ihmisiin laiskuuden ja huolimattomuuden kaltaisia negatiivisia ominaisuuksia. Hoikempiin yhdistettiin positiivisempia piirteitä, kuten itsevarmuus ja innostuneisuus.

Myös vartalon muoto vaikutti arvioon. Perinteisen naisellisen (päärynänmuotoisen) tai maskuliinisen (leveäharteisen) vartalon katsottiin kuvastavan aktiivisia ominaisuuksia, esimerkiksi väittelynhaluisuutta, ulospäin suuntautuneisuutta ja ärtyisyyttä. Tasapaksumpiin ihmisiin puolestaan liitettiin passiivisia ominaisuuksia, sellaisia kuin luotettavuus, ujous, riippuvuus ja ystävällisyys.

Taipumus tehdä ihmisestä päätelmiä hänen ruumiinrakenteensa perusteella on tutkijoiden mukaan todennäköisesti yleismaailmallinen. Jonkin verran siihen vaikuttavat kulttuuri, etninen tausta ja ikä. Mitään todellisuuspohjaa sellaisilla päätelmillä ei kuitenkaan ole; ne kertovat enemmän päättelijästä kuin päätelmien kohteesta.
Lähde:

Ying Hu, Connor J. Parde, Matthew Q. Hill, Naureen Mahmood, Alice J. O’Toole. First Impressions of Personality Traits From Body Shapes. Psychological Science, Oct 2018

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään