Millä tavalla ihminen muuttuu 50 vuodessa?

Ainakin emotionaalinen vakaus lisääntyy, ja ihmisestä tulee aiempaa sovinnollisempi eli empaattisempi ja eläytymiskykyisempi.

Persoonallisuus – ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus – muuttuu ajan myötä, ja muutosvauhti sen kuin vuosien mittaan kiihtyy. Kiihtyminen johtuu siitä, että persoonallisuuteen vaikuttaa sekä perimä että ympäristö. Ikävuosien ja kokemusten karttuessa ympäristön vaikutus kasvaa ja perimän osuus vastaavasti pienenee.

Ihmisten väliset erot kuitenkin säilyvät. Esimerkiksi 16-vuotiaina ikäistään tunnollisemmat tai impulsiivisemmat ovat sitä todennäköisesti myös 66-vuotiaina.

Toiset muuttuvat enemmän kuin toiset, ja joillakin muutos tapahtuu epäedulliseen suuntaan. Siksi omaa muuttumista ei pidä verrata muihin vaan omaan aiempaan itseen. Näin todetaan vastikään julkistetussa tutkimuksessa, jossa samoja ihmisiä tutkittiin lukioikäisinä ja 50 vuotta myöhemmin. Tutkimus on sikäli ainutlaatuinen, että iän myötä tapahtuvia muutoksia on aiemmin tarkasteltu vertailemalla vaikkapa 20-, 40- ja 60-vuotiaita keskenään. Ikäryhmien väliset erot eivät kuitenkaan kerro juuri mitään siitä, miten yksittäinen yksilö elämänsä aikana muuttuu.

Persoonallisuuden ajatellaan koostuvan viidestä peruspiirteestä, joita ovat tunnollisuus, sovinnollisuus, avoimuus uusille kokemuksille, ulospäin/sisäänpäin suuntautuneisuus ja tunne-elämän vakaus. Se, kuinka paljon ihmisessä on kutakin piirrettä, muodostaa hänen yksilöllisen persoonallisuutensa.

Tutkimuksen mukaan persoonallisuus on verrattain pysyvä, mutta elämän mittaan tapahtuu myös muutosta ja kypsymistä. Muutosta voi tapahtua yhdessä tai useammassa peruspiirteessä. Kokonaisuus muuttuu, kun yksikin osatekijöistä muuttuu.

Sukupuolten välillä on eroa kaiken ikäisenä, mutta tutkimus ei kerro, millaisia nuo erot ovat. Muuttumisen vauhdissa tai laajuudessa sen sijaan ei ole eroa: naiset ja miehet muuttuvat suunnilleen samaa tahtia.
Lähde:

Rodica Ioana Damian, Marion Spengler, Andreea Sutu, Brent W. Roberts. Sixteen going on sixty-six: A longitudinal study of personality stability and change across 50 years. Journal of Personality and Social Psychology, 2018, Aug 16.
Takaisin ikä-sivulle

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään