Miksi tunnemme häpeää?

Häpeä on tuttu tunne, sitä tuntevat kaikki. ”Tulipa taas munattua.” Häpeä aiheuttaa huonommuuden ja kelpaamattomuuden tunteita ja syö itsetuntoa. Voimakas häpeän tunne voi jättää ihmiseen jäljen, joka ei katoa koskaan.

Miksi me sitten tunnemme häpeää? Voisiko häpeäntunteesta päästä eroon? Ei voi. Häpeä on yleismaailmallinen tunne, jota esiintyy kaikissa elinympäristöissä ja kaikissa kulttuureissa. Taipumus tuntea häpeää on ihmiselle synnynnäistä, ja sillä on oma tehtävänsä. Se suojaa meitä, sillä se saa meidät miettimään tekojemme seurauksia jo etukäteen ja harkitsemaan, miten meidän kannattaa kulloinkin toimia. Näin sanovat Kalifornian yliopiston tutkijat, jotka osoittivat tutkimuksellaan, että häpeällä on ollut evoluutiossa tärkeä tehtävä elossa säilymisen turvaajana.

Esi-isämme elivät pienissä ryhmissä, jotka kohtasivat säännöllisesti erilaisia uhkia ja takaiskuja. Heidän selviytymisensä riippui toisten antamasta avusta. Niinpä muiden arvostus oli tärkeää. Jos ihmistä ei katsottu auttamisen arvoiseksi, hän ei selvinnyt vaaratilanteessa hengissä. Siksi oman toiminnan ja käyttäytymisen vaikutuksia oli syytä miettiä ennalta. ”Jos varastan itselleni ja jälkeläisilleni ruokaa, paljonko hyödyn siitä suhteessa haittaan, jota muiden paheksunta aiheuttaa?”

Häpeä on tutkijoiden mukaan kehittynyt puolustusmekanismiksi. Sen tehtävänä on ollut estää meitä vahingoittamasta sosiaalisia suhteitamme. Se on toiminut sisäisenä signaalina ja ohjannut meitä toimimaan tavalla, joka ei vaaranna asemaamme yhteisössä ja uhkaa näin ollen hyvinvointiamme.

Tutkijat havaitsivat selvän yhteyden sen välillä, kuinka negatiivisesti yhteisö johonkin tekoon suhtautuu ja kuinka voimakasta häpeää yksilö arvelee tuntevansa, jos hän tekee tuon nimenomaisen teon. Kyse ei ole moraalista vaan muiden tuomiosta. Emme tunne häpeää vain silloin, kun teemme jotain moraalisesti väärää. Tutkimuksessa todettiin meidän tuntevan häpeää silloinkin, kun itse tiedämme, ettemme ole tehneet mitään väärää, mutta muut pitävät tekoa negatiivisena.

Häpeä ei siis ole pelkkä tunne vaan pitää sisällään elintärkeää informaatiota, joka ohjaa meitä toimimaan tavalla, jossa sekä henkilökohtaiset että sosiaaliset hyödyt ja haitat ovat tasapainossa.
Lähde:

Invariances in the architecture of pride across small-scale societies. PNAS August 14, 2018 115 (33) 8322-8327
Takaisin minä-sivulle

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään