Väestön ikääntyminen ei ehkä olekaan pahasta

Väestön ikääntymisellä tarkoitetaan yli 65-vuotiaiden osuuden kasvua väestöstä. Ilmiö on tuttu lähes kaikissa teollisuusmaissa. Nuorten ikäluokkien osuus pienenee, kun elinikä pitenee ja lapsia hankitaan entistä vähemmän.

Väestön vanheneminen on totuttu näkemään uhkana kansantaloudelle. Sitä se ei ole, väittävät tuoreen tutkimuksen tekijät. Heidän mielestään väestön vanheneminen ja väestönkasvun pysähtyminen ovat päinvastoin hyväksi sekä sosiaaliselle että taloudelliselle kehitykselle ja ennen kaikkea ympäristölle. Ongelmia aiheuttaa pikemminkin jatkuva väestönkasvu.

”Loputon väestönkasvu ei ole ekologisesti mahdollista”, sanoo Frank Götmark, Göteborgin yliopiston tutkija ja yksi tutkimuksen tekijöistä. ”Väestönkasvu johtaa vakaviin ongelmiin, kuten ylikulutukseen, konflikteihin niukkojen resurssien hallinnasta sekä elinympäristöjen tuhoutumiseen ja lajien uhanalaistumiseen.”

Pelot väestönkasvun pysähtymisen aiheuttamista haitoista ovat tutkijoiden mukaan turhia. Tutkimukset eivät puolla esimerkiksi käsitystä siitä, että väestön vanheneminen aiheuttaa työvoimapulaa. Myöskään terveydenhoitomenojen kasvaminen ei ole ylipääsemätön ongelma. Kuluja voidaan vähentää ennaltaehkäisevillä toimilla.

Sen sijaan väestönkasvun pysäyttäminen on elintärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ruoan ja puhtaan veden riittävyyden ja yleisen kestävän kehityksen kannalta. ”Meidän on aika tiedostaa, että jatkuva väestönkasvu on globaali uhka. Lyhyen aikavälin taloushuolet eivät saa ohittaa ympäristömme ja yhteiskuntiemme pitkän aikavälin hyvinvointia.”

Väestön ikääntyminen olisi nähtävä toivottuna ja tavoiteltavana tilana, sillä väestönkasvun pysähtyminen on edellytys tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle, sanovat tutkimuksen tekijät. Sopivalla suunnittelulla ilmiö on pelkästään hyväksi sekä ihmisille että ympäristölle.
Lähde:

Frank Götmark, Philip Cafaro, Jane O’Sullivan. Aging Human Populations: Good for Us, Good for the Earth, Trends in Ecology & Evolution, 2018.
Takaisin ikä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään