Kun motivaatio on hukassa – Nice Room Motivaatio hukassa?

Motivaatio hukassa?


Muutosten toteuttamiseen tarvitaan motivaatiota. Motivaatio on järjestelmä, joka säätelee vireystilaa ja suuntaa toiminnan oikeaan kohteeseen.


Motivaatio on monimutkainen prosessi, jossa yhdistyvät ihmisen persoonallisuus, tunne ja järki sekä sosiaalinen ympäristö. Motivaatio toimii energian lähteenä ja saa meidät innostumaan siitä, mitä olemme tekemässä. Kun motivaatio on kunnossa, saamme asioita aikaan, mutta kun se lopahtaa, asioihin ei jaksa tarttua eikä mitään synny.

Motivaatio on tapana jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäinen motivaatio tarkoittaa omaa innostusta tekemiseen. Toimimme siis omasta tahdostamme ja siksi, että toiminta tuottaa meille iloa ja tyydytystä. Ulkoinen motivaatio syntyy jostain muusta kuin toiminnasta itsestään, esimerkiksi ryhmäpaineesta tai palkkion toivosta. Ulkoisena motivaationa voi olla vaikkapa raha, arvosana tai pomon kiitos.

Motivaatio on tilannesidonnaista ja liittyy sisäisiin ja ulkoisiin ärsykkeisiin, jotka vaihtelevat ja muuttuvat. Siksi tilannemotivaatio on lyhytkestoista. Lisäksi on olemassa yleismotivaatiota, joka on luonteeltaan pysyvämpää ja saa aikaan pitkäkestoista toimintaa. Yleismotivaatiota voisi kutsua myös asenteeksi; se on sidoksissa yksilön persoonallisuuteen ja arvomaailmaan.


Tavoitteista tekoihin

Miten kiva onkaan istua alas ja unelmoida paremmasta tulevaisuudesta ja paremmasta minästä! Se ei kuitenkaan kasvata motivaatiota toimia unelmien toteuttamiseksi. Tarvitaan selkeitä tavoitteita ja tekoja.

Useimmat meistä yrittävät jossain elämänsä vaiheessa esimerkiksi laihduttaa, vähentää alkoholinkäyttöä tai lisätä liikuntaa. Enemmistö epäonnistuu, tai ainakin muutos jää kovin lyhytaikaiseksi. Tärkein syy on motivaation hupeneminen. Ilman motivaatiota mikään ei muutu.

Tavoitteet auttavat motivoitumaan, mutta pelkkä tavoitteen olemassaolo ei vielä takaa sen toteutumista. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma auttaa pysymään tavoitteessa silloinkin, kun motivaatio välillä heikkenee.

Tavoite kannattaa jakaa sopivankokoisiksi osatavoitteiksi. Silloin onnistumisen kokemuksia tulee pitkin matkaa, ja yhden etapin saavuttaminen lisää motivaatiota jatkaa kohti seuraavaa.

Osatavoitteisiin on hyvä liittää palkinto. Vaikka motivaatio olisi sisäinen – niin kuin sen tulee olla, jotta sitä jaksaisi pitää yllä – pieni konkreettinen palkinto antaa tunteen siitä, että jotain on saavutettu, mikä rohkaisee jatkamaan samalla tiellä.
Varaudu vastoinkäymisiin

Siäinen puhe auttaa keskittymään oleelliseen. On siis muistutettava itseään toistuvasti siitä, mitä on tekemässä, ja valettava itseensä uskoa. Vielä enemmän auttaa, jos tavoitteistaan kertoo muille. Kun tavoite on julkinen, on kunnia-asia pitää siitä kiinni. Kanssaihmisiltä saa myös tukea silloin, kun motivaatio horjuu.

Vältä kaikki tai ei mitään -ajattelua. Pieniä vastoinkäymisiä tulee aina, niiden ei pidä antaa masentaa saati romahduttaa projektia kokonaan. Takaiskuihin voi varautua kuvittelemalla etukäteen, millaisia vastoinkäymisiä saattaa tulla eteen ja miten niistä selvitään.

Tärkeää on pitää mieli virkeänä ja stressi loitolla. Nuku riittävästi, sillä unenpuute heikentää itsekontrollia. Liiku luonnossa. Se lieventää tutkitusti stressiä ja virkistää mieltä. Puistokin riittää. Hakeudu innostavien ihmisten seuraan. Heiltä saat rohkaisua ja pontta pysyä suunnitelmassasi.

Pidä motivaatiota yllä asettamalla itsellesi selkeä tavoite ja laatimalla toimintasuunnitelma sen toteuttamiseksi:
1. Aseta tavoite

Tavoitteen tulee olla haastava mutta realistinen. Sen on oltava saavutettavissa. Liian vaikea tavoite turhauttaa.

Ole mahdollisimman konkreettinen. ”Alan elää terveellisesti” ei ole konkreettinen tavoite. ”Vähennän lihan syömisen yhteen kertaan viikossa ja alan käydä kuntosalilla kaksi kertaa viikossa” sen sijaan on.

Aseta tavoitteelle aikaraja.
2. Laadi täsmällinen, vaihe vaiheelta etenevä toimintasuunnitelma

Jaa tavoite osiin ja aseta osatavoitteita. Suunnittele eteneminen yksityiskohtaisesti.  Aseta jokaiselle osatavoitteelle aikaraja.

Kyllästyminen on motivaation pahimpia vihollisia. Mieti siis vaihtoehtoisia tapoja edetä kohti päämäärääsi, varioi niitä ja yritä sisällyttää jokaiseen vaiheeseen jotain uutta. Se pitää yllä mielenkiintoa ja vahvistaa motivaatiota.

Jos kyseessä on tylsä työtehtävä, siivousurakka tai muu ikävältä tuntuva velvollisuus, noudata ns. pomodoro-tekniikkaa: jaa aika 25 minuutin pätkiin, joiden välissä on 5 minuutin tauko. Pane munakello tai ajastin soimaan 25 minuutin päästä ja keskity tehtävään. Pidä tauko ja aloita uusi työrupeama.


3. Kerro tavoitteesta muille

Hanki ”rikoskumppani”, jolle raportoit etenemisestäsi.

Julista tavoitteesi sosiaalisessa mediassa tai kerro siitä muulla tavoin mahdollisimman monelle. Mitä useampi tavoitteesta tietää, sitä nolommalta siitä luopuminen tuntuu.


4. Muistuta itsellesi säännöllisesti, mitä kaikkea hyvää tavoitteen saavuttamisesta seuraa

Laadi konkreettinen luettelo asioista, jotka ovat paremmin sitten, kun olet saavuttanut tavoitteesi.

Keskity ajattelemaan tavoitetta eli tilaa, johon haluat päästä, ei sitä, mistä haluat eroon.
5. Palkitse eteneminen

Liitä jokaiseen osatavoitteeseen palkinto. Sen tulee olla linjassa päätavoitteen kanssa. Tipatonta viikkoa ei kannata juhlistaa viinipullolla.
6. Kirjaa edistysaskeleet

Pidä päiväkirjaa, tee merkintöjä kalenteriin, käytä muistilappuja tai mitä tahansa sinulle ominaista tapaa. Pääasia, että koko ajan tiedät ja muistat, missä mennään.

Lähteitä ja lisälukemista:


Takaisin muutos-sivulle

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään