Päiväkirjan taipuu moneen

Päiväkirja on henkilökohtainen, minä-muodossa kirjoitettu muistikirja, johon kirjoitetaan aikajärjestyksessä ja omasta näkökulmasta erilaisista tapahtumista, ajatuksista ja tunteista. Perinteisen päiväkirjan ohella on lukuisia muitakin päiväkirjakirjoittamisen muotoja, joista jokainen löytää omansa.
Matkapäiväkirjaan kirjoitetaan muistiin matkan yksityiskohtia, tunnelmia tai mietteitä, jolloin ne eivät katoa mielestä, vaan niihin voi palata pitkienkin aikojen kuluttua. Teksti palauttaa elämykset ja kokemukset elävinä mieleen. Mukaan voi liittää pääsylippuja, kuvia, piirroksia tai mitä tahansa matkaan liittyvää.
Tunnepäiväkirjan avulla opetellaan tunteiden tunnistamista ja tarkkailua. Päiväkirjaan kirjataan tunnetilat ja kehon tuntemukset sekä tilanteet, joissa niitä esiintyi. Myös tunteiden voimakkuus arvioidaan ja kirjoitetaan muistiin. Katso malliesimerkki: https://thl.fi/documents/974282/3132474/Liite16_Ohjaus20_tunnepaivakirja.pdf/5175aec2-39d7-4d73-a8a2-2b6aa340d5de

Myös mielialapäiväkirja kehittää tunnetaitoja. Tunne on yleensä lyhytaikainen tuntemus, mieliala on pysyvämpi olotila. Mielialapäiväkirjan tarkoitus on auttaa ymmärtämään tunteiden, mielialan ja tapahtumien välisiä yhteyksiä. Mielialaa arvioidaan tyypillisesti merkitsemällä se taulukkoon tietylle asteikolle säännöllisesti esimerkiksi aamulla, päivällä ja illalla. Tarkoitus on oppia huomaamaan, mitkä asiat ja tapahtumat nostavat tai laskevat mielialaa. Tutustu tarkemmin: https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/materials_files/mielialapaivakirja.pdf

Unipäiväkirja voi tarkoittaa joko unihäiriöiden tutkimuksessa käytettävää seurantaa tai unien tulkintaa varten pidettävää päiväkirjaa. Edelliseen kirjataan nukkumis- ja heräämisajat, vireystilat ja muut nukkumiseen liittyvät yksityiskohdat. Jälkimmäiseen kirjoitetaan nähdyt unet, jotta niiden merkitystä voi jälkikäteen pohtia.

Luontopäiväkirja tallettaa luonnossa liikkujan havainnot ja innostaa tarkkailemaan ympäristöä avoimin silmin ja korvin. Yksi luontopäiväkirjan muoto on sääpäiväkirja, joka sisältää nimensä mukaisesti havaintoja säätilasta.

Lukupäiväkirjaan kirjataan luetut kirjat ja niiden herättämät ajatukset. Tutkimus- tai työpäiväkirjaan kirjoitetaan suunnitelmia, ongelmia, tehdyt työvaiheet ja muuta prosessin aikana esiin tullutta, jotta tutkimuksen tai työprojektin kulkuun ja taustoihin voi tarvittaessa palata myöhemmin.

Kiitollisuuspäiväkirja ohjaa suuntaamaan huomion arjen hyviin hetkiin ja pieniin onnenmurusiin, minkä on todettu lisäävän henkistä hyvinvointia ja positiivista elämänasennetta.

Tavoitteellinen kuntoilija pitää treenipäiväkirjaa, laihduttaja kenties ruokapäiväkirjaa, josta voi jälkeenpäin tarkkailla syötyjen suupalojen määrää ja laatua.

Verkkopäiväkirja on internetissä kaikkien luettavissa ja kommentoitavissa.
Luetteloa voisi jatkaa pitkään. Päiväkirjoja on yhtä moneen tarkoitukseen ja tarpeeseen kuin on niiden kirjoittajiakin. Yhteistä kaikille on kirjoittajan halu tallettaa kokemaansa, palata siihen jälkeenpäin ja oppia sitä kautta jotain joko itsestään tai maailmasta ympärillään.

Takaisin minä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään