Liikunta ehkäisee aivojen ikääntymistä

Ikääntyminen kutistaa aivojen tilavuutta 40 ikävuoden jälkeen noin viisi prosenttia kymmenessä vuodessa. Aerobinen liikunta hidastaa tätä prosessia. Liikunnan positiivinen vaikutus näkyy erityisesti hippokampuksessa, jolla on keskeinen rooli muistitoiminnoissa.

Yhteys on tuoreen tutkimuksen mukaan suoraviivainen: mitä huonompi kunto, sitä nopeammin elintärkeät hermosäikeet aivoissa rappeutuvat. Se johtaa tiedonkäsittelytaitojen, kuten muistin, heikkenemiseen.

Muistisairaudet ovat kasvava kansanterveydellinen ongelma. Tällä hetkellä Suomessa noin 35 000 ihmistä sairastaa lievää ja 85 000 vähintään keskivaikeaa muistisairautta. Uusia sairastuneita on noin 13 000 vuodessa. Luvut kasvavat, kun väestö ikääntyy.

Uusi tutkimus vahvistaa aiempia tuloksia: liikunta parantaa aivojen terveyttä ja hidastaa ikääntymisprosessia. Ennen kaikkea liikunta näyttäisi ehkäisevän Alzheimerin tautia, joka on yleisin etenevä muistisairaus.

Epäselvää yhä on, mikä määrä liikuntaa on riittävästi. Sitäkään ei varmuudella tiedetä, auttaako liikunta enää siinä vaiheessa, kun taudin ensimmäiset oireet ovat jo havaittavissa.

Lukuisien tutkimusten perusteella sen sijaan tiedetään, että se, mikä on hyväksi sydämelle, on hyväksi myös aivoille. Tämä koskee sekä liikuntaa että ravintoa.
Lähteet:

Takaisin ikä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään