Vaikeuksien kautta viisauteen

Ikä ei automaattisesti tuo mukanaan viisautta. Elämässä kohdatut vastoinkäymiset ja kriisit sen sijaan voivat tuoda, jos ne saavat pohtimaan elämää ja minäkuvaa uudessa valossa.
Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin, miten elämässä eteen tulevat vaikeudet, kuten ero, vakava sairaus, läheisen kuolema tai työpaikan menettäminen, vaikuttavat ihmiseen ja missä määrin ne lisäävät ymmärrystä elämästä – ja sitä, mitä kutsutaan viisaudeksi.

Miten ihminen toimii, kun jotain ikävää tapahtuu?

Tutkitut reagoivat vaikeuksiin kolmella tavalla. Osa keskittyi ratkomaan tapahtuman aiheuttamia konkreettisia ongelmia tai hyväksyi tapahtuman asiana, johon ei voi itse vaikuttaa, eikä pohtinut elämän tarkoitusta tai analysoinut muuttunutta elämäntilannettaan syvällisemmin.

Pieni osa koki, että tapahtuma selkeytti jotain tiettyä arvoa tai uskomusta, joka ei ollut aiemmin heidän elämässään noussut esiin.

Valtaosa tutkituista koki, että vaikea tapahtuma romutti heidän käsityksensä elämän tarkoituksesta ja pani heidät pohtimaan minäkuvaansa ja identiteettiään, maailmankuvaansa ja syvimpiä näkemyksiään. He joutuivat määrittelemään itsensä ja suhteensa maailmaan uudelleen, mikä lisäsi ymmärrystä elämästä.

Sosiaalinen tuki auttoi rakentamaan tuota uutta ymmärrystä. Suuri merkitys oli myös sillä, odotettiinko vaikeuksia kokeneen sopeutuvan tilanteeseen ja palaavan takaisin normaaliin elämään mahdollisimman nopeasti vai rohkaistiinko häntä muutokseen ja henkiseen kasvuun.

Vastoinkäymiset ovat siis monelle pysähtymisen paikka. Ne herättävät kysymyksiä elämän tarkoituksesta ja oman elämän merkityksestä. Kun joutuu selvittelemään perimmäisiä kysymyksiä, löytää uutta merkitystä elämään. Samalla kasvaa ymmärrys ja viisaus.

Sosiaalinen tuki on kriisin kohdanneelle tärkeää, mutta kaikki tuki ei sovi kaikille. Toisille on enemmän hyötyä ammattiavusta, toisille vertaistuesta, jotkut kaipaavat tukea läheisiltä, joillekin on apua uusista ihmissuhteista. Yleensä ihminen saa sellaista tukea kuin hakee tai suostuu ottamaan vastaan, mutta tutkimuksen mukaan kannattaa suhtautua avoimesti kaikenlaisiin avun muotoihin ja selviytymiskeinoihin. Jokaiselle löytyy jokin tukimuoto, josta on oikeasti apua.
Lähde:

Heidi Igarashi, Michael R Levenson, Carolyn M Aldwin. The Development of Wisdom: A Social Ecological Approach. The Journals of Gerontology: Series B, 2018
Takaisin muutos-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään