Luonto vaikuttaa positiivisesti kehonkuvaan

Luonnon hyvää tekevä vaikutus fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle on tiedetty jo pitkään. Uudet tutkimukset osoittavat, että luonto tekee hyvää myös kehonkuvalle.

Asiaa selvitettiin vastikään kolmen yliopiston yhteistyönä viidessä erillisessä tutkimuksessa. Niissä todettiin, että sekä luontokuvien katsominen että varsinkin luonnossa oleilu vaikuttaa positiivisesti kehonkuvaan: luontokokemuksen jälkeen koehenkilöt suhtautuivat kehoonsa positiivisemmin ja arvostavammin eivätkä olleet yhtä alttiita vertaamaan itseään tiukkoihin ulkonäköihanteisiin.

Tutkimusten tekijät arvelevat, että selittäviä tekijöitä on useita. Ensinnäkin luonto etäännyttää ihmistä sekä henkisesti että fyysisesti yhteiskunnan ulkonäkökeskeisistä tilanteista, jotka ovat yksi syy negatiiviselle kehonkuvalle. Toiseksi luonnon monimuotoisuus ja moniulotteisuus vangitsevat ihmisen huomion ja tarjoavat mielihyvän kokemuksia, mikä ehkäisee negatiivisia omaan itseen ja ulkonäköön keskittyviä ajatuksia.

Luonnossa ihminen myös kokee itsensä osaksi isompaa kokonaisuutta ja pitää itseään – ehkä tiedostamattaan – osana luontoa, joka on arvokas ja tarvitsee suojelua ja hoivaa. Omaan ulkonäköön liittyvät asiat tuntuvat silloin merkityksettömiltä. Lisäksi luonnossa liikkuessa korostuu ruumiin toimintakyky, eivät sen esteettiset ominaisuudet.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu muissakin tutkimuksissa, mutta asiaa on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Joka tapauksessa näyttää siltä, että luonnon positiiviset vaikutukset niin kehonkuvaan kuin muuhunkin hyvinvointiin välittyvät meihin myös kaupunkipuistoissa ja jopa valokuvien kautta, joskin vaikutukset ”oikeassa” luonnossa ovat voimakkaammat.
Lähde:

Viren Swami, David Barron, Adrian Furnham. Exposure to natural environments, and photographs of natural environments, promotes more positive body image. Body Image, 2018; 24: 82
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1740144517304321?via%3Dihub
Takaisin minä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään