Milloin ihminen on vanha? Riippuu keneltä kysytään

Minkä ikäisenä ihminen lakkaa olemasta nuori? Onko 50-vuotias vanha? Miten tuntemus omasta iästä poikkeaa kalenteri-iästä? Mikä on paras ikä?

Muun muassa näitä kysymyksiä selvitettiin laajassa amerikkalaistutkimuksessa, jossa yli puoli miljoonaa 10–89-vuotiasta vastasi ikää koskeviin kysymyksiin. Tulos oli, että käsitykset iästä ja ikääntymisestä muuttuvat oman ikääntymisen myötä: mitä vanhemmiksi tulemme, sitä nuoremmiksi tunnemme itsemme suhteessa kalenteri-ikäämme ja sitä myöhemmäksi hivutamme ikäsiirtymien rajat, esimerkiksi sen, milloin ihmisestä mielestämme tulee keski-ikäinen tai vanha.

Nuorten mielestä keski-ikä alkaa 30-vuotiaana, mutta 30-vuotias ei todellakaan tunne olevansa vielä keski-iässä. Viisikymppinen on teini-ikäisten ja nuorten aikuisten mielestä vanha, mutta itse hän ei tunne itseään lainkaan vanhaksi. Hän on sitä mieltä, että 40-vuotiaanahan elämä vasta alkaa.

Myös käsitys siitä, milloin ihmisestä tulee vanhus, riippuu suoraan vastaajan iästä. Parikymppisten mielestä vanhuus alkaa 60-vuotiaana, 65-vuotiaiden mielestä keskimäärin 74-vuotiaana.

Ikä vaikuttaa siihenkin, minkä ikäiseksi haluaisi itse elää. Toivottu elinikä nousee 40 ikävuoden jälkeen dramaattisesti. Myös se, mitä ihminen pitää parhaana ikänä, muuttuu sitä korkeammaksi, mitä vanhemmalta kysytään.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan ikäkäsitysten erot eri ikäisillä johtuvat paljolti siitä, että vallitsevat käsitykset myöhäiskeski-iästä ja vanhuudesta ovat negatiivisia. Siksi ihminen tekee ikääntyessään psykologista eroa noihin ikäryhmiin eikä halua samaistua niihin. Se suojelee häntä siltä haitalliselta vaikutukselta, joka negatiivisilla stereotypioilla on itsetuntoon.
Lähde:

William J. Chopik, Ryan H. Bremner, David J. Johnson, Hannah L. Giasson. Age Differences in Age Perceptions and Developmental Transitions. Frontiers in Psychology, 2018
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00067/full
Takaisin ikä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään