Uusia aivosoluja syntyy vielä vanhanakin

Tutkijat ovat osoittaneet ensimmäistä kertaa, että terveillä ikääntyvillä syntyy yhtä paljon uusia aivosoluja kuin nuorilla. Tähän saakka on arveltu, ettei näin tapahdu.

Rotilla ja apinoilla tehdyissä laboratoriokokeissa on aiemmin todettu, että uusien solujen muodostuminen hippokampuksessa heikkenee iän myötä. Ihmisellä näin ei kuitenkaan näyttäisi käyvän.

Uudessa tutkimuksessa tutkittiin terveiden mutta äkillisesti kuolleiden 14–79-vuotiaiden hippokampuksia heti kuoleman jälkeen ja havaittiin uusia soluja myös kaikkein vanhimpien aivoissa.

Hippokampuksen tilavuudessakaan ei näyttäisi tapahtuvan muutosta, toisin kuin on uskottu. Hippokampuksella on keskeinen rooli muun muassa muistin toiminnassa.

Sen sijaan vanhoilla ihmisillä syntyy vähemmän uusia verisuonia ja mahdollisesti myös vähemmän solujen välisiä yhteyksiä, mikä saattaa osaltaan selittää ikääntymisen myötä tapahtuvaa kognitiivisen joustavuuden vähenemistä. Kognitiivisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä sopeuttaa omaa ajattelua erilaisiin tilanteisiin, vaihtaa näkökulmaa ja ajatella useita asioita samanaikaisesti.
Lähde:

  • Maura Boldrini et al. Human Hippocampal Neurogenesis Persists throughout Aging. Cell Stem Cell, 2018; 22 (4): 589–599.
Takaisin ikä-sivulle.

(c)2018, Kaikki oikeudet pidätetään